Xem thêm: Macron paradise fundraising

architecture trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 31 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2019

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2018