Xu hướng

Từ thịnh hành trên các bản tin hôm nay

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

Christchurch advice armed condemn condolence content extremist firearm footage halt kill license manifesto member mosque regulation shootings stream urge worshippers
‹ 14 thg 3, 2019 16 thg 3, 2019 ›