Xem thêm: bailout exile finding

austerity trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 15 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 20 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 28 tháng 5, 2018