Xem thêm: extradite crackdown separatist

autonomy trong tin tức

Ví dụ collocations

Kurdish autonomy in Turkey Tự chủ người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ
autonomy in Turkey for three tự chủ ở Thổ Nhĩ Kỳ cho ba
fought for Kurdish autonomy đấu tranh cho quyền tự chủ của người Kurd
high degree of autonomy mức độ tự chủ cao
more autonomy tự chủ hơn

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 16 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2018

Thứ Ba, 25 tháng 12, 2018

Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2018

Thứ Năm, 29 tháng 11, 2018

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2018