Xem thêm: negotiator withdrawal chokehold

backstop trong tin tức

Ví dụ collocations

Irish backstop Ailen backstop
Irish border backstop Backstop biên giới Ailen
backstop plan kế hoạch dừng lại
replace the backstop thay thế backstop

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 22 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2019

Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2018

Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2018