Xem thêm: austerity invaluable rationale

bailout trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2019