Xem thêm: United Arab Emirates operative punch

barrage trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2018