Xem thêm: treason exonerate Caracas

bigotry trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 8 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 7 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2019