Xem thêm: indicative option exit

binding trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 2 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 14 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2018