Xem thêm: church branch reason

black trong tin tức

Ví dụ collocations

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 16 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 20 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2018

Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2018