Xem thêm: interim Kashmir oust

blackout trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2018