Xem thêm: interim Kashmir consultant

blackout trong tin tức

Ví dụ collocations

communications blackout mất liên lạc

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2018