Xem thêm: Sri Lanka bomb extremist

bombing trong tin tức

Ví dụ collocations

Easter Sunday bombings Phục sinh chủ nhật
atomic bombing ném bom nguyên tử
series of bombings loạt vụ đánh bom
suicide bombing đánh bom tự sát
wave of bombings làn sóng ném bom

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 20 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 10 tháng 10, 2018