Xem thêm: stick wear tear

bury trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2019

Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2018

Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2018