Xem thêm: insurgency sectarian ideology

caliphate trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2019

Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 11 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2019