Xem thêm: ideology insurgency sectarian

caliphate trong tin tức

Ví dụ collocations

ISIS's crumbling caliphate Caliphate vỡ vụn của ISIS
caliphate in Syria caliphate ở Syria
so-called caliphate cái gọi là caliphate

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 28 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2019

Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 11 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2019