Xem thêm: thunder extinguish sectarian

captive trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 26 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 10, 2018

Thứ Tư, 11 tháng 7, 2018