Xem thêm: shake above raise

care trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 24 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 5 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 11 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2019

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2018

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2018

Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2018

Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2018

Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2018

Thứ Ba, 26 tháng 6, 2018