Xem thêm: route aircraft aviation

carrier trong tin tức

Ví dụ collocations

carrier said người vận chuyển nói
carrier strike group and B nhóm tấn công tàu sân bay và B
cost carrier chi phí vận chuyển
first aircraft carrier tàu sân bay đầu tiên
flag carrier Turkish Airlines THY hãng hàng không cờ Thổ Nhĩ Kỳ THY
flag carrier Vietnam Airlines hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines
mobile carriers mạng di động
national carrier tàu sân bay quốc gia
national flag carrier Turkish Airlines hãng hàng không quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ Airlines
wireless carriers mạng không dây

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 9 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 28 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2019

Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2018

Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2018

Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2018