Xem thêm: attend religious cloud

ceremony trong tin tức

Ví dụ collocations

during a ceremony trong một buổi lễ
groundbreaking ceremony lễ khởi công
inauguration ceremony lễ khánh thành
signing ceremony lễ ký kết
wedding ceremony lễ cưới

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 29 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 28 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 30 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 14 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 11 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 7 tháng 1, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2018

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2018

Thứ Ba, 18 tháng 12, 2018

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2018

Thứ Năm, 4 tháng 10, 2018

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2018

Thứ Năm, 14 tháng 6, 2018

Thứ Năm, 7 tháng 6, 2018