Xem thêm: boulevard Baghdad stitch

chokehold trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 3 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2018