Xem thêm: turnover respectively qualify

circular trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 12 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2019