Xem thêm: census magnitude decree

citizenship trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 3 tháng 1, 2019

Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2018

Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2018