Xem thêm: census exhibitor nation

citizenship trong tin tức

Ví dụ collocations

British citizenship Quốc tịch Anh
Chinese citizenship Quốc tịch trung quốc
Russian citizenship Quốc tịch Nga
Turkish citizenship Quyền công dân Thổ Nhĩ Kỳ
new citizenship law luật công dân mới

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 6 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 25 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 3 tháng 1, 2019

Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2018

Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2018