Xem thêm: deer investigator definition

clothing trong tin tức

Ví dụ collocations

children's clothing quần áo trẻ em

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Tư, 22 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 9 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019