Xem thêm: excellence utility defer

collateral trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2019