Xem thêm: utility moderator bigotry

collateral trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2019