Xem thêm: Georgia resonate Iowa

collide trong tin tức

Ví dụ collocations

vessel collided tàu va chạm
when it collided khi nó va chạm

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 11 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 2 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2018

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2018

Thứ Tư, 28 tháng 11, 2018

Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2018

Thứ Hai, 1 tháng 10, 2018

Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2018

Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2018