Xem thêm: shrink observe seizure

consciousness trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2019

Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2018

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2018