Xem thêm: optimistic facilitate supporter

constant trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 2, 2019

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2019

Thứ Ba, 1 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2018

Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2018

Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2018