Xem thêm: stringent minority obstruct

constitute trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 7 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 3 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 25 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2019

Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2018

Thứ Tư, 5 tháng 12, 2018

Thứ Năm, 29 tháng 11, 2018