Xem thêm: memorandum stringent convene

constitute trong tin tức

Ví dụ collocations

YPG PYD constitute the biggest YPG PYD tạo thành lớn nhất
constitute the biggest threat tạo thành mối đe dọa lớn nhất
not constitute không cấu thành
what constitutes những gì cấu thành

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2020

Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 21 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 20 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 7 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 3 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 25 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2019

Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2018

Thứ Tư, 5 tháng 12, 2018

Thứ Năm, 29 tháng 11, 2018