Xem thêm: crown prince critic dissident

consulate trong tin tức

Ví dụ collocations

Istanbul consulate Lãnh sự quán Istanbul
Saudi consulate in Istanbul Lãnh sự quán Saudi tại Istanbul
consulate in Istanbul on Oct lãnh sự quán ở Istanbul vào tháng 10
consulate in Istanbul on October lãnh sự quán ở Istanbul vào tháng 10
inside the Saudi consulate bên trong lãnh sự quán Saudi

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 29 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 24 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 25 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 20 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 2 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 25 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2019

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2019

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2018

Thứ Năm, 25 tháng 10, 2018

Thứ Hai, 22 tháng 10, 2018

Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2018

Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2018

Thứ Năm, 18 tháng 10, 2018

Thứ Ba, 16 tháng 10, 2018

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2018

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2018

Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2018

Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2018

Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2018