Xem thêm: refrigerate packaging sample

container trong tin tức

Ví dụ collocations

container port cảng container
container truck in the U xe container ở U
plastic containers hộp đựng bằng nhựa
refrigerated container truck xe container lạnh
truck container xe tải container

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 28 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2018

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2018

Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2018