Xem thêm: subpoena redact impeachment

contempt trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 31 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 5 tháng 12, 2018