Xem thêm: collusion Mueller Robert Mueller

counsel trong tin tức

Ví dụ collocations

White House counsel Don McGahn Cố vấn Nhà Trắng Don McGahn
former White House counsel Don cựu cố vấn Nhà Trắng Don
legal counsel tư vấn pháp lý
special counsel Robert Mueller cố vấn đặc biệt Robert Mueller
special counsel Robert Mueller's report cố vấn đặc biệt báo cáo của Robert Mueller

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Ba, 28 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 25 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2019

Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2018

Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2018

Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2018

Thứ Năm, 2 tháng 8, 2018

Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2018