Xem thêm: Meghan parent royal

couple trong tin tức

Ví dụ collocations

British couple Cặp vợ chồng người Anh
couple of weeks vài tuần
married couple cặp vợ chồng
next couple of days vài ngày tới
royal couple Cặp vợ chồng hoàng gia

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2020

Thứ Ba, 11 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2020

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 23 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 16 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 26 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 2 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 21 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 3 tháng 10, 2018

Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2018

Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2018