Xem thêm: dock gather soldier

courtroom trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 22 tháng 8, 2018

Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2018