Xem thêm: passenger tragedy capsize

crew member trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 26 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2019

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2019

Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2018

Thứ Ba, 2 tháng 10, 2018

Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2018