Xem thêm: authoritarian scrap spearhead

cripple trong tin tức

Ví dụ collocations

crippled Fukushima làm tê liệt
lifting of crippling economic sanctions dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 20 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 5 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 13 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 20 tháng 2, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2019

Thứ Ba, 29 tháng 1, 2019

Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2018

Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2018

Thứ Năm, 31 tháng 5, 2018

Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2018