Xem thêm: drought waste agriculture

crop trong tin tức

Ví dụ collocations

bumper crop vụ mùa bội thu
crops grown trồng trọt
grow crops trồng cây
hectares of crops ha hoa màu
rice crop vụ lúa

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2020

Thứ Ba, 4 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 31 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2019

Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2019

Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2019

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2018

Chủ Nhật, 2 tháng 9, 2018

Thứ Hai, 30 tháng 7, 2018

Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2018