Xem thêm: abdicate emperor coronation

crown prince trong tin tức

Hợp tác

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2019

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2018

Thứ Hai, 22 tháng 10, 2018

Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2018

Thứ Hai, 8 tháng 10, 2018

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2018

Thứ Tư, 30 tháng 5, 2018