Xem thêm: abdicate emperor coronation

crown prince trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2019

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2018

Thứ Hai, 22 tháng 10, 2018

Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2018

Thứ Hai, 8 tháng 10, 2018

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2018

Thứ Tư, 30 tháng 5, 2018