Xem thêm: must ceasefire consecutive

crown trong tin tức

Ví dụ collocations

Saudi crown prince Hoàng tử Ả Rập Saudi
crown court vương miện
crown jewel vương miện ngọc
crown prince's vương miện của hoàng tử
crowning achievement thành tựu

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2020

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 23 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 9 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 24 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 16 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 13 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 15 tháng 1, 2019

Thứ Năm, 3 tháng 1, 2019

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2018

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2018

Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2018

Thứ Hai, 2 tháng 7, 2018

Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2018