Xem thêm: transportation significantly research

cultural trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2018

Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2018

Thứ Ba, 25 tháng 9, 2018