Xem thêm: slightly exhibit ignore

curve trong tin tức

Ví dụ collocations

inverted yield curve đường cong lợi suất đảo ngược

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Ba, 21 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 25 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2019

Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2018