Xem thêm: rubble submerge aboard

debris trong tin tức

Ví dụ collocations

debris field mảnh vụn
debris left mảnh vụn còn lại
other debris các mảnh vụn khác
plastic debris mảnh vụn nhựa

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 5 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2019

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2019

Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2018

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2018

Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2018

Thứ Hai, 29 tháng 10, 2018

Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2018

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2018

Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2018