Xem thêm: extension coup Euphrates

decree trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 5 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2018

Thứ Ba, 25 tháng 12, 2018

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2018