Xem thêm: ransack colonial fiscal year

deface trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 2, 2019