Xem thêm: Volodymyr Zelensky shooting authoritarian

defiance trong tin tức

Hợp tác

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 14 tháng 2, 2019

Thứ Ba, 6 tháng 11, 2018