Xem thêm: shooting authoritarian chaos

defiance trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 14 tháng 2, 2019

Thứ Ba, 6 tháng 11, 2018